Annons

PTS söker efter nmt-ersättare

Inom några år kommer Telia att stänga sitt gamla mobilnät nmt 450. Det kan inne-bära problem för skogsindustrin, folk som bor i glesbygd och seglare som riskerar att bli utan fungerande mobilnät.

Under strecket
Publicerad

Nu ska därför Post- och telestyrelsen, PTS, försöka få något telebolag att börja driva ett nytt mobilnät för glesbygden. I bästa fall kan det nya nätet tas i drift om bara några år och det kommer då sannolikt att följa tekniken cdma 450. Det är samma typ av nät som redan används i Ryssland och Rumänien och även testas i en del andra länder. Om det är flera telebolag som är intresserade av att driva nätet kan tillståndet fördelas genom auktion eller genom en skönhetstävling. Men det är långt ifrån säkert att det alls finns några intresserade. Enligt Urban Landmark, chef för mobil radio inom PTS, kräver myndigheten att den som får licensen ska bygga ut ett nät som täcker glesbygden. Vanliga mobilnät finns det ju gott om och själva syftet med det här nya nätet är ju att ge skogsbruk, transportindustrin och en del glesbygdsbefolkning ett alternativ. Problemet är bara att kravet på utbyggnad i glesbygden kan göra det olönsamt att alls bygga. På PTS håller man därför dörren öppen även för andra lösningar. Det finns bland annat utvecklade varianter av Tetra, den radioteknik som kan användas av polis och andra blåljusmyndigheter.

Annons
Annons
Annons