Annons

”Psykvården måste kunna ge alternativ”

Carina Håkansson
Carina Håkansson Foto: Privat

Alternativen till den traditionella psykiatrin är försvinnande få i Sverige. Riskerna med att psykiskt sjuka människor bollas runt, och lämnas därhän med bara psykofarmaka är stora för hela samhället. Det skriver Carina Håkansson, psykoterapeut och författare.

Under strecket
Publicerad

Carina Håkansson

Foto: Privat

Den senaste tiden har vi på min arbetsplats involverats i och blivit djupt berörda av en familjs kamp för att få hjälp åt sin dotter. Efter flera års behandling på psykiatriska sjukhus med tilltagande biverkningar av psykofarmaka och uppgivenhet hos såväl den unga kvinnan som hennes familj har de vänt sig utanför psykiatrin för att få hjälp. Detta föranleder stora bekymmer, inte vad gäller att finna en verksamhet som är beredd att arbeta med deras dotter, men vad gäller ansvar för finansiering.

Psykiatrin hänvisar till socialtjänsten och socialtjänsten hänvisar tillbaka till psykiatrin. Inte någon av parterna är beredd att ta ett helhetsansvar, detta trots att såväl beprövad erfarenhet som multidisciplinär forskning visar på betydelsen av att ha ett helhetstänkande – och att handla därefter.

Annons
Annons
Annons