Annons

Clarence Crafoord:Psykologiska fenomenet som leder maktmän i fördärvet

I de ljusskygga handlingar som avslöjats genom såväl #metoo som paradis­läckan kan man skönja ett underliggande mönster. Att människor i ledande ställning förlorar sin moraliska känslighet bottnar inte sällan i en narcissistisk störning, vilket paradoxalt nog kan var en fördel i en patriarkal kultur.

Under strecket
Publicerad
Foto: Dmitri Maruta/IBL Bild 1 av 2

Mao Zedong, Adolf Hitler och Napoleon Bonaparte, män som tappade kontakten med verkligheten.

Foto: IBL Bild 2 av 2
Foto: Dmitri Maruta/IBL Bild 1 av 1
Foto: Dmitri Maruta/IBL

Under den senaste tidens skandaler och ­”affärer”, avslöjade genom aktiviteter som #metoo och paradisläckan, har jag ställt mig frågan: Vad finns gemensamt hos dessa män – för majoriteten är just män, ofta dessutom i chefsställning – som begår dessa handlingar? Alla förefaller ju vara högt begåvade personer som rör sig i exklusiva kretsar inom finans- eller kulturvärlden, människor som för en utomstående betraktare tycks ha begått klandervärda om än inte alltid brottsliga handlingar som vittnar om plötsligt eller av omständigheterna betingat sviktande omdöme.

Annons
Annons
Annons