Recension

Till natten lokalt snöfallPsykologisk roman med driv i berättelsen

Under strecket
Publicerad
Annons

Författare värda namnet ljuger så övertygande att deras texter framstår som sanna i någon sorts existentiell bemärkelse. Lita aldrig på en författare, vill jag mena, han kan sälja ut sin bästa vän för en god formulering. Tankar i den stilen genomkorsar mitt huvud när jag tar del av Sören Bondesons senaste bok Till natten lokalt snöfall. Inte så att Bondeson säljer ut sina vänner, men han vädrar ordentligt i sina förråd av sett, hört, upplevt, känt och förmodligen själv skrivit.

I ett slutord avslöjar han bokens tillkomst. Han låtsas – kanske för att retroaktivt ge innehållet en autentisk prägel – att han i ett obevakat ögonblick träffade en man och fick ett tjockt manus av denne; den bok vi nyss läst. Sedan försvann mannen under en tid från jordens yta. Som den sluge berättare Bondeson är avslutar han efterskriften med orden: ”Eftersom romanen bygger på verkliga händelser har jag bytt ut vissa namn och platser, medan jag låtit andra stå kvar. Det finns fläckar där fiktion och verklighet går in i varandra, men å andra sidan är ofta sanningen en ogripbar illusion”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons