Perfect Guide

Psykolog: Olydiga barn mer troliga att bli vänsterväljare

Det sägs att gamla vanor är svåra att bryta. När det kommer till politik kan det påståendet faktiskt stämma, det visar ny forskning som publicerades i Psychological Science.

Annons

Efter att ha analyserat data från mer än 16 000 deltagare i två olika studier har man hittat ett samband mellan olydigt uppförande i barndomen och politisk missnöjdhet.

Med andra ord, olydiga barn är mer troliga att bli vänsterväljare.

– Båda studierna indikerar att barn med uppförandeproblem – så som aggressivitet, våldsamhet och stöld från kamrater – var i vuxen ålder mer troliga att luta åt vänster i ekonomiska frågor och visa större missnöje med det politiska systemet. Till viss del, men inte helt, kan sambandet förklaras av prestation i skolan och socioekonomisk status i vuxen ålder, förklarar Gary J. Lewis, från University of London, som är en av forskarna bakom studierna.

I studierna, som pågick över två årtionden, fick deltagarnas föräldrar fylla i en utvärdering av deras barns beteenden när barnen var antingen fem eller sju år gamla.

Vid 30 eller 33 års ålder fick deltagarna själva fylla i enkäter som berörde deras ekonomiska konservatism, politiska missnöjdhet, rasism samt syn på auktoriteter och ojämnställdhet.

Studierna inkluderade även information om föräldrarnas samhällsklass deltagarnas intelligens som barn, prestation i skolan och socioekonomiska förhållanden i vuxen ålder.

Lewis fann att olydigt uppföranden hade ett samband med ekonomisk eller politisk missnöjdhet i vuxen ålder, även efter att man hade inkluderat föräldrarnas samhällsklass och barnens intelligens.

Han noterar att olydighet i barndomen kan representera ett tidigt avvisande av auktoriteter, vilket kan leda till ett ekonomiskt eller politiskt missnöje.

Till Toppen