Psykodynamisk psykoterapi har ingen roll att spela

Under strecket
Publicerad
Annons

Bland många former av psykoterapi kan två varianter med olika teoretisk grund urskiljas: I den kognitiva beteendeterapin (KBT) utgår man från patientens aktuella situation och behandlingen går ut på att ändra patientens tankemönster.

I den psykodynamiska psykoterapin, med rötter i psykoanalysens teorier, utgår man i stället från hypotesen att psykisk sjukdom har sin grund i olyckliga uppväxtförhållanden och barndomsupplevelser. Minnena av dessa kan ha blivit bortträngda (gömda i det undermedvetna) och de kan, enligt hypotesen, återkallas till det medvetna och bli föremål för en hälsobringande bearbetning i form av psykoterapi.

Annons
Annons
Annons