Psykodynamisk psykoterapi har ingen roll att spela

Under strecket
Publicerad
Annons

Bland många former av psykoterapi kan två varianter med olika teoretisk grund urskiljas: I den kognitiva beteendeterapin (KBT) utgår man från patientens aktuella situation och behandlingen går ut på att ändra patientens tankemönster.

Annons
Annons
Annons