Annons

Clarence Crafoord:Psykoanalysens fader på analyssoffan

Sigmund Freud, som gärna lyfte fram själslivets motsägelsefullhet, var själv full av motsägelser i sina iakttagelser om psyket. En ny fransk biografi tar fasta på Freuds idémässiga ”krig mot sig själv”.

Publicerad
Sigmund Freud (1856–1939), fotograferad i arbetsrummet på Berggasse 19 i Wien, 1937.
Sigmund Freud (1856–1939), fotograferad i arbetsrummet på Berggasse 19 i Wien, 1937. Foto: Marie Bonaparte/AOP

Kan en diger biografi över Sigmund Freud ha aktualitet idag, snart 80 år efter hans död? Hade han inte äntligen spelat ut sin roll, förbisprungen av den moderna neurovetenskapen och den ingående psykiatriska diagnostiken, där till och med begreppet neuros är bortrationaliserat?
Den senaste biografin, ”Freud en son temps et dans le nôtre” (Freud i sin tid och i vår egen; Seuil), är skriven av Élisabeth Roudinesco, en lärd och ­välrenommerad Freudhistoriker. Hennes biografi skiljer sig dock avsevärt från dem som jag tidigare läst, Ernest Jones berömda och beundrande trebandsutgåva från 50-talet, Peter Gays till svenska översatta monumentala biografi från 1988 och ”Sigmund Freud – mannen och verket” av vår egen Lars Sjögren, som utkom 1989.

Sigmund Freud (1856–1939), fotograferad i arbetsrummet på Berggasse 19 i Wien, 1937.

Foto: Marie Bonaparte/AOP Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons