Psykiskt sjuka är sällan farliga

Under strecket
Publicerad
Annons

Replik | Mediehetsen
Vi som är, eller har varit, psykiskt sjuka upplever, som alla andra, mordet på Anna Lindh som skrämmande och obehagligt.
Men vi, 10 000 medlemmar, upprörs över och mår mycket dåligt av att gruppen psykiskt sjuka nu återigen utmålas som potentiella mördare och våldsverkare.
Ett antal professionella och självpåtagna experter får det att låta som att alla människor som är psykiskt sjuka per automatik är farliga. Så är inte fallet.

Uppskattningsvis kommer cirka 15 procent av Sveriges befolkning någon gång under sin livstid att uppfylla kriterierna för ett psykiskt sjukdomstillstånd. Psykiska sjukdomar är ytterst sällan permanenta eller kroniska tillstånd. De går över eller varierar över tiden på samma sätt som fysisk sjukdom. Ett mycket begränsat antal av dessa människor är farliga.
Psykiskt sjuka står för en liten del av de våldsbrott som begås varje år. Det är inte sjukdomstillståndet i sig som är farligt, utan andra omständigheter - som till exempel missbruk i kombination med dålig
vård - som kan göra en människa farlig.

Annons
Annons
Annons