Psykiska ärr vanlig följd av våld

Under strecket
Publicerad
Annons

Uppemot var femtonde patient i primärvården lider av posttraumatisk stress, visar en undersökning som gjorts bland patienter på tio vårdcentraler i Småland.

Människor som varit med om svåra upplevelser kan lida psykiskt av detta under lång tid efteråt.
De riskerar att drabbas av mardrömmar och påträngande minnesbilder, så kallade flashbacks, av den traumatiska händelsen. En del undviker tankar och aktiviteter som har med händelsen att göra och isolerar sig kanske från omgivningen. Andra blir psykiskt överspända och får koncentrationssvårigheter. Symtomen kallas sedan några decennier tillbka för "posttraumatiskt stress-syndrom".
Hans Thulesius, distriktsläkare i Växjö och doktorand i samhällsmedicin vid Lunds universitet, har gjort en studie som visar att posttraumatisk stress är relativt vanligt bland svenskar. När cirka 1 100 besökare på tio vårdcentraler i Kronobergs län svarade på en enkät visade det sig att var femtonde hade symtom på posttraumatisk stress, enligt den amerikanska definitionen på syndromet. Enligt den europeiska definitionen led var trettionde patient av posttraumatisk stress.

Annons
Annons
Annons