Annons

”Psykisk hälsovård bör jämställas med fysisk”

Vi liberaler har drivit på utvecklingen mot en första linjens psykiatri i Stockholms läns landsting i flera år, liksom i Uppsala läns landsting under tidigare år. Nu går vi vidare med det vi vill kalla psykisk hälsovård, skriver tre L-politiker gemensamt.

Under strecket
Publicerad

På husläkarmottagningar och vårdcentraler ska alla, oavsett ålder, kunna få hjälp oavsett om ohälsan är fysisk eller psykisk. Det handlar både om att fler ska kunna få hjälp, tidigt, och att skapa förutsättningar för den specialiserade psykiatrin att kunna erbjuda bra vård och behandling till de som lider av allvarligare psykisk sjukdom.

Precis som debattörerna från Sävja vårdcentral (SvD 11/2) menar vi att det psykologiska måste behandlas på liknande sätt som det kroppsliga. I en modern hälso- och sjukvård ska man få snabb och tidig hjälp och i primärvården. Förebyggande insatser ska också finnas för att hindra att ohälsa förvärras – eller allra helst inte uppkommer alls. Det är också viktigt att se kopplingarna mellan fysisk och psykisk hälsa vilket underlättas av att båda kompetenserna finns i samma organisation. Psykiatrisk konsultation ska givetvis också finnas i akutsjukvården.

Annons
Annons
Annons