”Psykiatrisk vård får inte bara bli förvaring”

Den psykiatriska heldygnsvården i Sverige måste utveck­las. I en ny undersökning som omfattar ­samtliga landsting framkommer en dyster bild som förstärker ­intrycket av förvaring snarare än behandling, skriver debattörer från Svenska Psykiatriska Föreningen.

Under strecket
Publicerad

Det är viktigt med tydlig planering av vården i ett tidigt skede för hur patien­ten bäst ska återfå sin förmåga att leva ett liv utanför sjukhusets väggar, skriver författarna.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Annons

Heldygnsvården för människor med psykisk sjukdom i Sverige bedrivs ojämlikt, visar en kartläggning som Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) har låtit göra. Även om psykiatrisk behandling framför allt sker inom den öppna vårdens mottagningar kan sjukhusvård bli nödvändigt. Ångest, nedstämdhet, psykosgenombrott, självskadebeteende och självmordsrisk är vanliga orsaker till inläggning. Svårigheter med försörjning, sysselsättning och problemhantering är vanliga bidragande faktorer, liksom parallellt missbruk.

Insatserna som görs inom den psykiatriska heldygnsvården är ofta utmärkta. Patienten kan efter en tid lämna vårdinrättningen med förbättrad ­hälsa. Men vår genomgång av den psykiatriska heldygnsvården visar att de regionala skillnaderna med avseende på vårdinnehåll, bemanning och vårdpraxis är stora. Detta är inte acceptabelt. 

Annons
Annons
Annons