Annons

”Psykiatrisk vård får inte bara bli förvaring”

Den psykiatriska heldygnsvården i Sverige måste utveck­las. I en ny undersökning som omfattar ­samtliga landsting framkommer en dyster bild som förstärker ­intrycket av förvaring snarare än behandling, skriver debattörer från Svenska Psykiatriska Föreningen.

Under strecket
Publicerad

Det är viktigt med tydlig planering av vården i ett tidigt skede för hur patien­ten bäst ska återfå sin förmåga att leva ett liv utanför sjukhusets väggar, skriver författarna.

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

Det är viktigt med tydlig planering av vården i ett tidigt skede för hur patien­ten bäst ska återfå sin förmåga att leva ett liv utanför sjukhusets väggar, skriver författarna.

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1
Det är viktigt med tydlig planering av vården i ett tidigt skede för hur patien­ten bäst ska återfå sin förmåga att leva ett liv utanför sjukhusets väggar, skriver författarna.
Det är viktigt med tydlig planering av vården i ett tidigt skede för hur patien­ten bäst ska återfå sin förmåga att leva ett liv utanför sjukhusets väggar, skriver författarna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Heldygnsvården för människor med psykisk sjukdom i Sverige bedrivs ojämlikt, visar en kartläggning som Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) har låtit göra. Även om psykiatrisk behandling framför allt sker inom den öppna vårdens mottagningar kan sjukhusvård bli nödvändigt. Ångest, nedstämdhet, psykosgenombrott, självskadebeteende och självmordsrisk är vanliga orsaker till inläggning. Svårigheter med försörjning, sysselsättning och problemhantering är vanliga bidragande faktorer, liksom parallellt missbruk.

Annons
Annons
Annons