Annons

Psykiatrins forskning behöver ifrågasättas

Psykiatrin skulle behöva ställas till svars för felaktiga diagnoser och behandlingar. Detta görs inte idag. Psykiatriska symtom har många orsaker, men detta glöms lätt bort i dagens halvautomatiserade psykiatrifabrik, skriver överläkare Carina Hellström i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Carina Hellström

Foto: Privat Bild 1 av 1

Carina Hellström

Foto: Privat Bild 1 av 1
Carina Hellström
Carina Hellström Foto: Privat

Christian Rück och Emma Frans (28/5) har missförstått det mesta av min artikel (26/5). De har inte reflekterat utan förhastat sig i tankefel och en del fördomar. Att försöka dra växlar på en jämförelse med kroppsliga sjukdomar är tveksamt. Psykiatrin ska inte härma medicinen, den har unika skillnader som kräver andra kunskaper till gagn för den kliniska verksamheten. Men psykiatriforskningen har egna behov och i ivern har man kastat ut barnet med badvattnet när man förnekar verkligheten.

Annons
Annons
Annons