PSkärpt lag mot sexualbrott dröjer till 2004

Under strecket
Publicerad
Annons

Sex år. Så lång tid har gått sedan de uppmärksammade gruppvåldtäkterna i Södertälje där unga kvinnor utsattes för utdragna övergrepp av flera gärningsmän. Sedan dess har lagstiftningen varit relativt oförändrad. Undantaget är det nya brottet människohandel för sexuella ändamål, men ingen har ännu dömts för det.
Förra året polisanmäldes det högsta antalet sexualbrott någonsin: 9 786 fall, varav 2 184 våldtäkter, enligt Brottsförebyggande rådet. Färre än tio procent av de misstänkta dömdes.

I mars 2001 lämnade sexualbrottskommittén förslag till ny lagstiftning, där hela kapitlet i brottsbalken som handlar om sexualbrott skulle skrivas om. Bland annat föreslogs att den som utnyttjar en berusad person sexuellt ska dömas för våldtäkt.
Utredningen kritiserades av remissinstanserna och det har enligt Anders Perklev, enhetschef för straffrättsenheten på Justitiedepartementet, bidragit till att den nya lagstiftningen dröjer:

Annons
Annons
Annons