Annons
X
Annons
X

Pseudovetenskap sprids okritiskt

Lunds universitet gör sensation av tvivelaktiga rön inom parapsykologisk forskning. Det riskerar att skada universitetets trovärdighet, befarar nio Lundaprofessorer.

Lunds universitet ståtar med världens enda professur i ämnet parapsykologi.
Lunds universitet ståtar med världens enda professur i ämnet parapsykologi. Foto: MIKAEL RISEDAL

BRÄNNPUNKT | TELEPATI

Inom praktiskt taget hela forskarvärlden betraktas parapsykologi idag som pseudovetenskap.

Rubriker som ”Tydliga tecken på telepati” är vardagsmat i tabloidpressen. Men när Lunds universitet i senaste numret av sitt magasin LUM okritiskt hävdar att forskning vid universitetet tyder på att tankeöverföring är en realitet, då är det en helt annan sak.

Omfattande granskningar av framstående psykologer och medicinare, bland annat i den amerikanska vetenskapsakademins regi, har konstaterat att 130 års parapsykologisk forskning inte kunnat troliggöra att telepati eller något annat paranormalt fenomen existerar. Om detta nu har skett i Lund är det en världssensation helt i klass med Cern-rapporten förra hösten om neutrinos som färdas snabbare än ljuset. I bägge fallen skulle upptäckterna, om de vore korrekta, tvinga oss att ompröva väsentliga delar av den etablerade naturvetenskapliga världsbilden. För att acceptera sådana resultat krävs en exceptionellt rigorös granskning. I Cern-fallet ledde detta till att misstagen identifierades och att försöksledaren lämnade sin post.

Annons
X

Vad är det då man funnit i Lund? I ett konventionellt telepatiförsök lät man 26 studenter titta på ett kort videoklipp. En studiekamrat i en annan byggnad fick sedan se samma klipp jämte tre andra. Det gällde alltså att välja ut det klipp som kamraten sett. Sju av studenterna valde rätt (27 procent), vilket är så nära ett slumpmässigt utfall (25 procent) man kan komma. Alltså inget som helst tecken på telepati. Forskarna delade också upp de 26 studenterna i två grupper av lätt- respektive svårhypnotiserade individer. Inte heller i dessa grupper fann man någon avvikelse från slumpen. Ingenstans i forskningsartikeln (Journal of Parapsychology 75, 235; 2011) hävdar forskarna att de funnit bevis för telepati.

Likväl, i LUM-artikeln säger professor Etzel Cardeña att resultaten ”är en väldigt stark indikation på att telepati verkligen har skett”. Han syftar här på ett resultat som framträder om gruppmedlemmarna graderas efter hur mycket deras medvetandetillstånd förändrades när de utsattes för monotona syn- och hörselintryck. Inom den ena gruppen fann man då en undergrupp på sex individer som var både mer lättpåverkade och ”bättre” på att välja rätt videoklipp. Men man behöver inte vara statistiker för att inse att om man delar upp en redan från början liten population i allt mindre grupper så kommer man till slut med hög sannolikhet att finna en liten grupp som avviker markant från medelvärdet (som ju inte tydde på någon effekt). Dessutom uppträdde en annan liten grupp med negativ effekt. Vad detta betyder (teleantipati?) diskuteras inte i artikeln.

Hypotestestning och statistik är svårt. Även inom de etablerade vetenskaperna syndas det mycket i det avseendet. Men när effekterna i bästa fall är minimala är en korrekt statistisk behandling helt avgörande. En av fördelarna med ett universitet är att all tänkbar expertis finns inom gångavstånd. Så varför inte samarbeta med några av universitetets skickliga matematiska statistiker, som dessutom kunde ha tillfört en hälsosam skepsis? Det verkar varken Cardeña eller LUM ha tänkt på.

Inom praktiskt taget hela forskarvärlden betraktas parapsykologi i dag som pseudovetenskap. (Lunds universitet ståtar med världens enda professur i ämnet.) Karaktäristiskt för parapsykologi och liknande vetenskapliga avarter är att de redovisade effekterna är mycket små, att resultaten inte kan upprepas av oberoende forskare, att området inte utvecklas och att det inte sker något ömsesidigt kunskapsutbyte med resten av forskarsamhället. Dessutom brukar anhängarna besitta en orubblig övertygelse som gör det svårt att vara självkritisk. Dessa särdrag uppträder ibland även inom etablerade forskningsområden, men brukar försvinna när framstegen uteblir.

Även om allt tyder på att paranormala fenomen är en chimär så ligger det i vetenskapens natur att man aldrig kan vara säker till 100 procent. Ska då inte ett stort universitet kunna ha tillräckligt högt i tak för att satsa några (donerade) miljoner på parapsykologisk forskning? För världens främsta universitet är svaret uppenbarligen nej. Men om man nu ändå ska ägna sig åt parapsykologisk forskning så ska den utföras och rapporteras med det kritiska förhållningssätt som vanligtvis präglar vårt universitet.

Vi är stolta över att tillhöra Lunds universitet. Men det är genant att se hur okritiskt och onyanserat universitetets tidskrift har agerat i det här fallet. Opinionsmätningar visar att svenska forskare åtnjuter ett högt förtroende hos en allmänhet som förmodligen förväntar sig att våra universitet ska stå för rationalitet, förnuft och integritet. Låt oss hoppas att detta förtroende består.

BERTIL HALLE

fysikalisk kemi

GERMUND HESSLOW

neurofysiologi

GUNNAR KARLSTRÖM

teoretisk kemi

SVEN LIDIN

oorganisk kemi

GEORG LINDGREN

matematisk statistik

CHRISTER LÖFSTEDT

ekologi

DAN-ERIC NILSSON

zoologi

OLOV STERNER

organisk kemi

BENGT E Y SVENSSON

teoretisk fysik

Fotnot: Artikeln i Lunds universitets magasin LUM kan läsas
här.

Annons
Annons
X

Lunds universitet ståtar med världens enda professur i ämnet parapsykologi.

Foto: MIKAEL RISEDAL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X