Annons

Bo Lindberg:Prövningar styr vårt förhållande till Fortuna

Äldre tiders inställning till lycka och olycka formades av utsatthet och gjorde att begrepp som risk, spänning och äventyr hade andra innebörder än i dag. Hur en osäker och nyckfull omvärld kunde förklaras och hanteras är ämnet för en ny svensk avhandling.

Uppdaterad
Publicerad

Lyckan står den djärve bi, heter det. För att ha framgång krävs ett mått av oförsiktighet där man genom att bortse från de uppenbara riskerna vinner handlingskraft och självtillit. Det gäller i politik, krig och företagsamhet och även i andra, inte så konkurrensutsatta livets skiften. Detta är en gammal sanning, formulerad i antiken och giltig också för dagens riskkapitalister och politiker, i någon mån också för vanligt folk.

”Friskt vågat är hälften vunnet” är ett annat visdomsord på samma tema, hurtigt och något slitet visserligen men också det med viss psykologisk relevans i nutiden. Ordet lycka betyder här detsamma som framgång, ”Lyckan ler” mot den det gå bra för. Det behöver inte bero på att vederbörande är skicklig eller speciellt djärv; ibland kommer lyckan av en slump, man har tur helt enkelt.

Annons
Annons
Annons