Annons
X
Annons
X

Prova och pröva kan bli testa

SPRÅKSPALTEN | SPRÅKETS MODEGRAD

När vårsolen börjar skina måste garderoben ses över och eventuella inköp planeras. För säkerhets skull provar man kanske både gammalt och nytt – kanske för att pröva plaggens modegrad.

Man provar och prövar. Är de orden sinsemellan utbytbara eller finns det regler som säger att man ibland bör välja det ena, ibland det andra? Så funderar i varje fall Robab Moheb. Han tar i ett mejl till språkspalten upp verben
prova och
pröva och undrar om det finns skillnader vad beträffar deras användningsområden. Han har frågat flera svenskar men inte blivit klokare för det, skriver han.

Och det är inte helt lätt att svara på den frågan. Ordens användningsområden överlappar. Det beror sannolikt på att orden
prova och
pröva i grunden har samma ursprung. På olika vägar har de tagit sig in i svenska språket, men de har båda sina rötter i det latinska ordet
probare , ’pröva’. Dessutom finns ett tredje svenskt ord med samma ursprung, nämligen
probera (’pröva, undersöka; gilla’). Det används knappast i modern svenska men lever kvar i sammansättningen
probersten, en sten som används vid probering, det vill säga vid undersökning av halten ädelmetall i en legering. I överförd betydelse använder vi i dag hellre uttrycket
prövosten , exempelvis så här: ”EU-valet kan bli en prövosten för partiet”

Annons
X

Vad beträffar
prova och
pröva är det helt klart att man trots allt kan urskilja åtminstone några sammanhang där orden inte är utbytbara.
Pröva används till exempel när man talar om att ta reda på någots användbarhet, om att försöka med något. ”Pröva meditation”, kan man säga till en person som klagar över stressad tillvaro. Och i uttryck med innebörden att man sätter någon på prov är
pröva det enda tänkbara: ”I nöden prövas vännen.”

I betydelsen ’undersöka beskaffenheten, kvaliteten hos något’ används oftast ordet
prova . Det antyder inte sällan ett upprepat, regelbundet provande. Man provar vin och broar (jämför
vinprovning och
hållfasthetsprov ); man provar sittriktigheten hos stolar och färgbeständigheten i textilier.
Prova är också det verb som används när man vill testa kläders passform.

Tumregel: använd
pröva om ordet kan ersättas med
försöka med eller
sätta på prov ; använd
prova om lämpligt ersättningsord är
undersöka ,
ta reda på . Ett jokerord i sammanhanget är det från engelskan inlånade
testa . Det fungerar i båda fallen och har blivit allt vanligare, särskilt hos yngre. Så om man tvekar i valet mellan
prova och
pröva kan man pröva med
testa – förutsatt att textens stilnivå tillåter ett sådant val.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X