Protester mot sjukersättningsförslag

Protesterna växer mot regeringens förslag att långtidssjukskrivna inte ska kunna få mer än 75 procent av sin lön.

Under strecket
Publicerad
Annons

En opinionsundersökning som TCO låtit göra visar att åtta av tio tycker att man ska kunna teckna en tilläggsförsäkring som ger högre ersättning än den som staten betalar ut vid sjukskrivning. Sju av tio tycker att det är fel av regeringen att sänka ersättningsnivån för långtidssjuka med en tilläggsförsäkring.

Förslaget, som skickades ut på remiss i samband med julhelgen, innebär att också den som genom kollektivavtal får löneutfyllnad vid sjukdom i gengäld får en lägre ersättning från den statliga sjukförsäkringen. Avsikten är att ingen som är sjukskriven i mer än ett år ska kunna få mer än 75 procent i ersättning.

Annons
Annons
Annons