Annons

PRO:s pengar kan snart vara slut

Christina Tallberg, pensionärsorganisationens  ordförande.
Christina Tallberg, pensionärsorganisationens ordförande. Foto: Allis Nettréus

Redovisningen av det egna kapitalet har varit missvisande hos Pensionärsorganisationen PRO, kan SvD avslöja. Den ekonomiska bufferten är betydligt mindre än vad redovisningen visar. Pengarna kan snart vara slut hos Sveriges största pensionärsorganisation.

Under strecket
Publicerad

Pensionärernas riksorganisation, PRO, hade i slutet av 2017 ett redovisat eget kapital på knappt 45 miljoner kronor. Det kan jämföras med 93 miljoner kronor i slutet av 2013.

Bokslutet för 2018 är ännu inte klart, men enligt den budget som presenterades vid ett internt PRO-möte i höstas, väntas en förlust på 9,8 miljoner kronor. Kvar finns då ett eget kapital på omkring 35 miljoner kronor.

Dessutom visar det sig att drygt 13 miljoner kronor av det redovisade egna kapitalet är pengar, som PRO inte har tillgång till. Dessa utgör nämligen eget kapital i den folkhögskola som PRO driver och de pengarna är låsta.

”Folkhögskolan är en separat juridisk person. PRO och Folkhögskolan har sina egna ekonomier och PRO bestämmer inte hur folkhögskolans medel ska nyttjas, det gör deras egen styrelse”, skriver Birgit Gadde, tillförordnad förbundssekreterare i PRO, i ett svar till SvD.

Vid en beräkning av PRO:s tillgängliga egna kapital ska alltså folkhögskolans egna kapital dras bort?

”Ja, det stämmer”.

Med folkhögskolans kapital borträknat finns alltså ett eget kapital på drygt 20 miljoner kronor i slutet av 2018, att jämföra med cirka 80 miljoner kronor fem år tidigare.

Annons
Annons

PRO har de senaste fem åren gjort förluster i verksamheten på i snitt 11 miljoner kronor per år. Totala intäkter, exklusive folkhögskolan, låg under 2018 på drygt 80 miljoner kronor.

PRO står samtidigt inför fortsatta stora investeringar i den stora fastighet förbundet äger i Gysinge, där även folkhögskolan huserar. Enligt den plan för Gysinge som klubbades på PRO:s kongress i somras, ska man de närmaste åren investera mellan 17 och 18 miljoner kronor i en utbyggd besöksverksamhet i Gysinge, varav 8–9 miljoner under första året.

Som SvD kunde berätta tidigare har dessutom ett omfattande dataprojekt för medlemshantering hos PRO havererat med följden att PRO:s styrelse nyligen fattat ett beslut om en ”förstudie” om ett nytt medlemssystem.

Väl fungerande system till rimlig kostnad.

Kostnaden för det havererade systemet är hemligt, enligt PRO, men SvD:s källor säger att det hittills har kostat cirka 15 miljoner kronor, att jämföra med en ursprungsbudget, enligt samma källor, på runt 4 miljoner kronor.

Datahaveriet har bland annat medfört att PRO, för andra gången på ett år, har angett felaktigt antal medlemmar till Socialstyrelsen och förbundet granskas nu av myndigheten.

PRO kan inte heller uppskatta hur mycket man kan tvingas spendera ytterligare på att få datasystemet att fungera. Förhoppningen, enligt PRO:s ordförande Christina Tallberg, är att man ska få ett ”väl fungerande system till rimlig kostnad”.

Till detta ska fogas PRO:s stadigt fallande medlemssiffror. När ordföranden Christina Tallberg tillträdde i juni 2015 hade PRO över 370 000 medlemmar. Vid tidpunkten för tillträdet lyfte hon själv att en av hennes viktigaste uppgifter som ordförande var att öka antalet medlemmar.

Fyra år senare har antalet medlemmar fallit till 330 000. Det betyder att den höjning av den årliga medlemsavgiften från 170 till 190 kronor som beslutades förra året snart har ätits upp av en krympande medlemsskara.

Från och med 2019 kommer PRO och PRO:s folkhögskola att redovisas separat.

SvD har via mejl frågat Christina Tallberg om ett eget kapital på drygt 20 miljoner kronor är tillräckligt med tanke på de investeringar som behöver göras i verksamheten, men hon har inte svarat.

Efter SvD:s frågor kring nivån på det egna kapitalet, säger tf förbundssekreterare Birgit Gadde att PRO från och med 2019 kommer att separera PRO:s redovisning från folkhögskolans.

”Det täta samarbetet organisationerna emellan och huvudmannaskapet har fram till årsskiftet inneburit att PRO:s folkhögskola redovisningstekniskt har räknats som en resultatenhet i PRO … Från och med 2019 kommer PRO och PRO:s folkhögskola att redovisas separat”, säger Gadde till SvD.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons