Annons

Magnus Ljunggren:Propaganda i revolutionär språkform

Den ryske poeten Aleksandr Blok hyllade bolsjevikernas maktövertagande i det nyskapande men våldsglorifierande poemet ”De tolv”. Han drömde om ett posthumanistiskt samhälle, men verklighetens ”moder Ryssland” gjorde honom sjuk och desillusionerad.

Under strecket
Publicerad

Aleksandr Bloks berömda poem ”De tolv” slutfördes i stort den 11 februari 1918, för i dag 90 år sedan. Det hade tillkommit under loppet av några veckor i ett tillstånd av exaltation och skaparrus. I sin anteckningsbok noterade Blok: ”I dag är jag geni.” Han tyckte sig höra ett dån inom sig och omkring sig. Det var, enligt hans utläggningar i efterhand i artikeln ”Humanismens kollaps”, en ny historiemusik som ljöd i hans öron, de frigjorda elementens, de upproriska massornas. En äldre tids europeiska värden och etiska rättesnören var i denna stund helt enkelt förbrukade.

”De tolv” är ett nyskapande verk med nationell innebörd. Samtidigt är det alltså ett politisk-moraliskt högst tvivelaktigt verk. Det legitimerar bolsjevismens begynnande våldsutlevelser. Det förhånar 1917 års spröda demokrati. Blok hade just sett bolsjevikerna den 17 januari 1918 med vapenmakt stoppa det första folkvalda parlamentet i rysk historia och han hyllar i poemet detta ingripande.

Annons
Annons
Annons