Annons

Paulina Neuding:Progressiv ideologi dominerar alltjämt

Foto: Janerik Henriksson/TT

Svensk skola lider av ideologiska skador.

Under strecket
Publicerad

Skolan är ett område där de politiska linjerna numera är heldragna: Här står traditionalism mot progressivism, på ett sätt som tycks oförsonligt. Den traditionalistiska synen innehåller sådant som katederundervisning, inlärning utantill, auktoritet och fokus på faktakunskaper. Men det är den progressiva synen som dominerar i den svenska skolan, med idéer om elevledd undervisning, problembaserad inlärning, platta hierarkier och ett kritiskt förhållningssätt till faktakunskaper.

Sverige är kanske det land i världen där de progressiva idéerna fått starkast genomslag. (Försök att förklara begreppet ”elevledda utvecklingssamtal” någon annanstans i Europa.)

Annons
Annons
Annons