Annons

Prognoser bör ta hänsyn till risk för brist på olja

När prognoserna om framtidens trafik läggs, tas inte hänsyn till osäkerheten kring framtida oljetillgångar. Det är oklart om biltrafiken kan öka så som Trafikverket förutspår. Denna osäkerhet bör förtydligas inför politiska beslut i miljardklassen, skriver Stellan Tengroth, civilingenjör och författare.

Under strecket
Publicerad

Sedan ett antal år minskar bilkörningen i både USA, Europa och Australien. Trenden är tydlig, forskarna talar om ”Peak Car”, men ingen vet säkert vad som händer. Att bilen, framförallt bland unga, inte längre är en statussymbol är troligen bara en del av förklaringen.

I det perspektivet är Trafikverkets prognoser i förslaget till ”Nationell plan för transportsystemet 2014-2025” uppseendeväckande. Med en tidshorisont på tjugo år förutspår man att antalet bilar ska öka med 43 procent och antalet körda kilometer med 34 procent. Av miljö- och klimatskäl vore en sådan utveckling alarmerande. Och den är inte bara oönskad – den är direkt osannolik. Delvis på grund av Peak Car, men än mer med tanke på oljan, så viktig för den ekonomiska tillväxten och en grundbult för alla transporter.

Annons
Annons
Annons