Aktieanalys

Daniel Zetterberg:Profilgruppen: Expanderar extruderingen

Daniel Zetterberg

Aluminiumbolaget Profilgruppen investerar drygt 300 Mkr i en ny produktionslinje som bör utöka kapaciteten rejält. På några års sikt kan omsättningen närma sig 2 miljarder och då finns betydande uppsida i aktien. Många frågetecken återstår dock.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Annons

Extrudering, eller strängpressning, är en tillverkningsmetod där ett material pressas genom en form för att skapa en ”profil” med ett genomgående tvärsnitt. Profilgruppen (99 kr) använder denna metod för att skapa komponenter i aluminium som används bland annat inom bygg-, fordons- och verkstadsindustri. Bilden ovan visar några exempel på vad det kan röra sig om för typ av former.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons