Annons

Professorer: Sluta att utreda – ge rätt hjälp

Agneta Öjehagen och Claudia Fahlke.
Agneta Öjehagen och Claudia Fahlke. Foto: Olle Dahlbäck, Johan Wingborg

De flesta med beroendeproblem har inte sociala problem. Nio av tio vill heller inte söka behandling inom socialtjänsten. Det är dags att sluta utreda frågan och istället ge dem vård, skriver professorerna Agneta Öjehagen och Claudia Fahlke.

Under strecket
Publicerad

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att personer med olika former av beroendeproblematik skall få hjälp att komma ifrån dessa problem. Vi menar att det är självklart att dessa personer ska få direkt tillgång till såväl psykosocial behandling som läkemedelsbehandling via sjukvården, istället för att som idag behöva gå omvägen via socialtjänsten, särskilt som flertalet inte behöver sociala stödinsatser.

Det finns flera skäl till att hälso- och sjukvården bör få ett samlat ansvar för all behandling som rör olika former av beroendeproblematik, det vill säga skadligt bruk och beroende för vuxna över 18 år. Numera är det självklart att behandling bör bedrivas individualiserat, så långt som möjligt med evidensbaserade metoder och det ska genomföras i samarbete med patienten (Patientlagen, 2015). Personal inom hälso- och sjukvården, såsom kuratorer, psykologer, läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter är vana att arbeta evidensbaserat, och de har samtliga legitimation med det ansvar som Patientsäkerhetslagen (2010) medför.

Annons
Annons
Annons