Professorer i protest mot nyordning

Professorerna på Linnéuniversitetet är i uppror. Styrelsen ska snart ta ställning till ett förslag till omorganisation och professorerna befarar att det blir en toppstyrd organisation, skriver Barometern.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

I förslaget till nyordning står bland annat att dekanerna ska utses av rektor i stället för som nu av kollegiet. Den akademiska friheten begränsas, menar 41 professorer som skickat en skarp skrivelse till universitetets styrelse.

Kalmar TT

Annons
Annons
Annons