Annons

Professorer: Dränerad torv är inte fossilt

Artikeln med rubriken ”Torv är definitivt ett fossilt bränsle” av Richard Holmqvist, miljöpolitiker i Falun på Näringsliv Debatt ger en felaktig och vilseledande bild. Det skriver två professorer i en replik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Robert Wedmo
Foto: Robert Wedmo
Foto: Robert Wedmo

Man kan inte, som Richard Holmqvist gör, urskiljningslöst kategorisera torv som fossilt. För det första nybildas torv kontinuerligt och tillväxthastigheten är i Sverige vida högre än den hastighet varmed torv skördas. För det andra kan inte all torv dras över en kam. Det är skillnad på dränerad och odränerad torv. Odränerad torv kommer sannolikt kvarstanna i marken under oöverskådlig tid (med reservation för klimatförändringar) medan den dränerade är under nedbrytning.

Annons
Annons
Annons