Professor: Sluta elda upp avfallet

De svenska kraftvärmeverken eldar sopor som aldrig förr - enligt branschen till stor miljönytta. Men att sopförbränningen är en miljötjänst är helt felaktigt, menar miljöstrategiprofessorn Torleif Bramryd, som i stället vill satsa på modernare deponering av restavfallet.

Under strecket
Publicerad
Kraftvärmeverket i Västerås. På KVV omvandlas avfall, våra hushållssopor, till energi och värme genom eldning. För att tillfredställa efterfrågan importeras soporna från bland annat England.

Kraftvärmeverket i Västerås. På KVV omvandlas avfall, våra hushållssopor, till energi och värme genom eldning. För att tillfredställa efterfrågan importeras soporna från bland annat England.

Foto: Pi Frisk
Sopbilar tömmer av sin last hela dagarna i Högdalens värmeverk. Två stora gripklor fyller på de fyra förbränningsugnarna. 400 kg sopor per svensk bränns per år och blir till fjärrvärme.

Sopbilar tömmer av sin last hela dagarna i Högdalens värmeverk. Två stora gripklor fyller på de fyra förbränningsugnarna. 400 kg sopor per svensk bränns per år och blir till fjärrvärme.

Foto: Tomas Oneborg
Annons

Den svenska avfallsförbränningen har vållat en hel del debatt de senaste månaderna, bland annat efter att SvD Näringsliv har kunnat berätta om hur Sveriges import av avfall har trefaldigats på bara fem år. Den kraftigt ökade importen har varit ett måste för att täcka landets kraftvärmeverks behov av bränsle, i takt med att allt fler har investerat i avfallsförbränning.

Av branschen själv beskrivs avfallsförbränningen som en insats för miljön och klimatet. Branschorganisationen Avfall Sverige hävdar exempelvis att varje ton avfall som förbränns i Skandinavien minskar utsläppen av växthusgaser med motsvarande 610 kg koldioxid, med hänvisning till en rapport från konsultbolaget Profu.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons