Professor: Så kan staten hejda skatteflykt

Många stater förlorar stora skatteinkomster genom att företag och rika privatpersoner använder sig av skatte­paradis och parallellskattestater. I huvudsak finns det i nationell rätt tre olika typer av åtgär­der att vidta, skriver professor Mattias Dahlberg.

Publicerad
En kombination av åtgärder är bäst mot skatteflykt, skriver Mattias Dahlberg i debatten om Paradis­läckan.

En kombination av åtgärder är bäst mot skatteflykt, skriver Mattias Dahlberg i debatten om Paradis­läckan.

Foto: Lise Åserud/TT
Mattias Dahlberg

Mattias Dahlberg

Foto: Mikael Wallerstedt
Annons

Genom den så kallade Paradis­läckan har det återigen uppmärk­sammats hur företag och förmögna privatpersoner etablerar sig i lågskattejurisdiktioner runt om i världen. Ett viktigt motiv för dessa etableringar synes vara att minska beskatt­ningen, även om det också kan finnas andra skäl. Före­komsten av lågskattejurisdiktioner och utnyttjandet av dessa är inte någon ny före­teelse. Stater har under lång tid arbetat med olika former av motverkansåtgärder. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons