Annons
X
Annons
X

Professor: "Riksbanken agerar dumt och verktygslådan är tom"

Riksbanken tvingas fatta dumma beslut som kan leda till stora förluster längre fram. Det anser professor Annika Alexius, som riktar svidande kritik mot Riksbankens saktfärdighet.

Riksbankens minusränta
[object Object]
"Riksbanken vill få människor att tro att de har en full verktygslåda, att de kan göra mycket mer, men det kan de inte", säger professor Annika Alexius. Foto: Lars Pehrson

Det börjar dra ihop sig till ännu ett räntemöte hos Riksbanken. Den 10 februari sätter sig direktionen kring det ovala bordet, den 11 februari klockan 9:30 blir deras beslut offentligt.

Fast Riksbankens verktygslåda gapar allt tommare. Reporäntan skulle visserligen kunna sänkas ytterligare, stödköpen av räntepapper skulle kunna förändras och Riksbanken kan till slut ta steget in på valutamarknaden. Men de går inte att komma ifrån att en stor del av krutet är förbrukat.

Riksbanken dammsuger marknaden för statsobligationer.

Annons
X

Professor Annika Alexius är vass i sin kritik. Riksbanken har varit för långsam och får betala ett högt pris för det.

– Det som Riksbanken gör nu är dumt på många sätt. Riksbanken hade inte behövt sätta sig i den här situationen om de hade fokuserat på inflationen redan från 2012, säger Annika Alexius.

Vad är dumt?

– Räntan är negativ och det får fruktansvärda effekter på andra saker, som stigande bostadspriser. Riksbanken dammsuger marknaden för statsobligationer. Det gör att marknaden fungerar sämre men också att Riksbanken riskerar att göra jätteförluster längre fram.

Till sommaren väntas Riksbanken ha köpt en tredjedel av alla svenska statsobligationer till ett värde av 200 miljarder kronor. Köpen har skett till rekordlåga räntor. När räntorna en dag stiger blir obligationerna mindre värda.

– Riksbanken kan ju inte sitta på en tredjedel av alla statsobligationer för evigt. Någon gång kommer Riksbanken att sälja obligationerna och det är stor risk att räntorna då är högre vilket skulle innebära stora förluster för staten.

Annika Alexius är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hon har kommit att bli en av Riksbankens skarpaste kritiker och hennes budskap är tydligt. Hade Riksbanken fokuserat på inflationen redan 2012 hade den varit högre idag.

– Riksbanken har tappat inflationen. Nu har vi en lönerörelse som inte längre utgår från inflationsmålet. Får vi låga löneökningar innebär det att den låga inflationen verkligen har bitit sig fast, och stiger inte lönerna blir det svårt att höja priserna.

Är låga löneökningar den stora faran för Riksbanken nu?

– Ja, tillsammans med kronkursen. Riksbanken vill få människor att tro att de har en full verktygslåda, att de kan göra mycket mer, men det kan de inte.

Även om det vore bra för svensk inflation är det en elak och fientlig åtgärd mot andra länder.

En åtgärd som återstår är valutainterventioner, alltså att Riksbanken skulle agera direkt på valutamarknaden och sälja svenska kronor för att sänka värdet på kronan. Allt är förberett på Brunkebergstorg och ett besked kan komma när som helst.

Annika Alexius tror att interventioner skulle kunna vara effektiva och få effekt på inflationen. Men de har stor nackdelar betonar hon.

– Sveriges ekonomi går bra och kronan är redan svagare än den borde vara. Även om det vore bra för svensk inflation är det en elak och fientlig åtgärd mot andra länder. Finland skulle bli mycket irriterade om vi konstgjort försvagade vår valuta.

– Dessutom deltar Riksbanken mycket aktivt i olika internationella samarbetsprojekt. Till exempel sitter riksbankschef Stefan Ingves med i internationella kommittéer, som Baselkommittéen. Jag har ändrat mig men jag trodde länge att han inte skulle vara beredd att göra en så ovänlig åtgärd.

Då måste finansministern bromsa och säga att så mycket får det inte kosta att få upp inflationen.

Det är heller ingen enig direktion som har förberett för valutainterventioner. Vice riksbankschef Martin Flodén har reserverat sig och varnat för att det skulle kunna komma att krävas "omfattande interventioner under en lång tid för att få en tydlig effekt på växelkursen" och att "det skulle medföra betydande risker för Riksbankens balansräkning och eget kapital".

Resonemanget är alltså liknande det som gäller stödköpen av räntepapper. Allt kokar ner till vilket pris Riksbanken är beredd att betala för att få upp inflationen.

– Riksbankens pengar är statens pengar. Men det ingår inte i Riksbankens uppdrag att bry sig om budgetkonsekvenserna av det dem gör. Då måste finansministern bromsa och säga att så mycket får det inte kosta att få upp inflationen.

Vad skulle du göra själv?

– Det är svårt nu, väldigt svårt. Jag skulle nog börja med valutainterventioner. Men om man ska få upp inflationen via kronkursen måste kronan försvagas ordentligt, det räcker inte att bara hindra den från att stärkas, säger Annika Alexius.

Annons
Annons
Annons
X

"Riksbanken vill få människor att tro att de har en full verktygslåda, att de kan göra mycket mer, men det kan de inte", säger professor Annika Alexius.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X