Annons
X
Annons
X

Professor: Med Trump står Natos framtid på spel

De uttalanden som Donald Trump gjort i en intervju i en amerikansk tidning om säkerhetsgarantier, är spekulativa och anmärkningsvärda. Om han blir USA:s nästa president riskerar Nato att förändras i grunden, skriver Jan Hallenberg, Försvarshögskolan.

Kampen om Vita huset
Donald Trump har sagt att han anser att Nato blivit föråldrat och att USA betalar för mycket i förhållande till andra länder.

Donald Trump har sagt att han anser att Nato blivit föråldrat och att USA betalar för mycket i förhållande till andra länder. Foto: Carolyn Kaster/AP

DEBATT | USA-VALET

Med dessa yttranden har Trump tydligt skadat trovärdigheten i USA:s säkerhetsgarantier i Nato-sammanhang.

I en intervju för The New York Times har den republikanske presidentkandidaten Donald Trump svävat på målet när det gäller USA:s förpliktelser gentemot de andra medlemsstaterna i Nato vid situationer då någon av dessa andra medlemsstater hotas av en militär ­attack från en utomstående stat. Trump är långt ifrån glasklar i sitt yttrande på denna för USA:s utrikespolitiska ställning och för den transatlantiska alliansens framtid helt fundamentala punkt.

På frågan om vad Trump som president skulle göra om Ryssland gick över gränsen med militära förband till något av de baltiska länderna svarar han: ”I don’t want to tell you what I’d do because I don’t want Putin to know what I’d do.” Reportrarna pressar senare i intervjun Trump på denna vitala punkt och frågar än en gång om Natos medlemmar, inklusive de baltiska länderna, kan räkna med USA:s hjälp om något av dessa länder blir attackerat av Ryssland. Trump svarar ”Have they fulfilled their obligations to us? If they fulfill their obligations to us, the anser is yes.” På frågan vad som händer om dessa andra Natoländer inte uppfyllt vad som Trump uppenbarligen betraktar som den helt avgörande frågan om dessa länder betalt tillräckligt mycket till Natos gemensamma försvar blir svaret ”Well, I’m not saying if not. I’m saying right now there are many countries that have not fulfilled their obligations to us.”

Annons
X

Med dessa yttranden har Trump tagit ytterligare ett par steg på en väg som han tidigare har anträtt. Trump har i flera olika sammanhang framhållit att han anser att USA i sina internationella försvars­politiska åtaganden betalar alldeles för mycket och att USA:s allierade på olika håll i världen betalar för litet. Han har också tydligt sagt att han anser att Nato börjar bli föråldrat.
Redan dessa yttranden från en av de enda två ­politiker som har en rimlig chans att bli USA:s nästa president ställer allvarligt ifråga flera av de pelare som USA:s internationella ställning har vilat på i decennier. Specifikt för Europa så har USA:s aktiva roll i Nato under mer än 60 år inneburit att de europeiska medlemmarna i organisationen har känt en grundläggande trygghet vad gäller deras säkerhetspolitiska situation. Under det kalla kriget var det uppenbart att många av dessa europeiska Nato-medlemmar upplevde ett mycket direkt hot från Sovjetunionen, ett hot som USA:s Nato-garantier fungerade som ett omedelbart motmedel emot.

Under perioden efter Sovjetunionens fall ansågs Ryssland av de 15 (14) ursprungliga europeiska ­Nato-medlemmarna som ett betydligt mindre hot. Denna situation har emellertid förändrats, i två steg. För det första har inträdet av mer än 10 nya Nato-medlemmar från Öst- och Centraleuropa inneburit att dessa länder alltjämt betonade det ­potentiella hotet från Ryssland. Efter Rysslands ­annektering av Krim 2014 och landets aggressiva politik, inklusive tydliga militära ingripanden i grannlandet Ukraina, har det av främst dessa länder upplevda hotet från Ryssland på nytt blivit synnerligen aktuellt. Att en politiker som kan bli USA:s nästa president på ett så tydligt sätt som anges ovan kan ifrågasätta den för hela Natos existens centrala garantin från USA att komma till dessa länders stöd i händelse av en militär attack är synnerligen ­anmärkningsvärt. Bara med dessa yttranden har ­Donald Trump tydligt skadat trovärdigheten i USA:s säkerhetsgarantier i Nato-sammanhang.

Intervjun med Trump ger också vid handen att han inte enbart ifrågasätter USA:s försvarspolitiska engagemang i Nato utan också i till exempel Sydkorea. Som vanligt, är jag böjd att skriva, visar han bristande kunskaper om det säkerhetspolitiska läget i flera avseenden, kanske särskilt på den koreanska halvön. Men blotta det faktum att han ifrågasätter USA:s fortsatta militära närvaro på den koreanska halvön kommer att sända chockvågor genom det säkerhetspolitiska etablissemanget i såväl Syd­korea som i andra länder i Asien som ser USA som en ­säkerhetspolitisk garant mot såväl Nordkorea som Kina.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Donald Trump har genom sina preciseringar av tidigare halvkvädna visor om hur han ser på USA:s fortsatta globala säkerhetspolitiska engagemang om han skulle bli president ifrågasatt USA:s globala ställning som saknar motstycke under de mer än 60 år som gått sedan Nato bildades. Det är självfallet synnerligen oklart vad en president Donald Trump verkligen skulle göra i de sammanhang som han ­uttalar sig om i intervjun i The New York Times. Blotta faktum att han spekulerar på detta oansvariga vis kommer redan det att få betydande konsekvenser internationellt.

  Vad gäller vilken roll denna typ av spekulativa yttranden kan spela för den framtida presidentvalsdebatten så är det mer oklart. Hillary Clinton kommer med all säkerhet att fortsätta att vara betydligt mer ortodox i sina yttranden om USA:s globala säkerhetspolitiska engagemang. Slutligen måste det ­uppenbara sägas: om USA har en president som ­säger och agerar enligt Trumps resonemang ovan då finns det inte längre något Nato som verkligen kan stabilisera den transatlantiska länken.

  Jan Hallenberg

  senior professor i statsvetenskap, Försvarshögskolan

  Jan Hallenberg Foto: Rickard Kilström

  Annons

  Donald Trump har sagt att han anser att Nato blivit föråldrat och att USA betalar för mycket i förhållande till andra länder.

  Foto: Carolyn Kaster/AP Bild 1 av 2

  Jan Hallenberg

  Foto: Rickard Kilström Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X