Annons
X
Annons
X

Professor: Ingen ökad rasism i Sverige

På tisdag nästa vecka presenteras årets kanske viktigaste ”toleransindex”, när det gäller svenskarnas inställning till flyktingmottagande. Det finns inga skäl att hissa varningsflagg för ökad rasism och främlingsfientlighet i Sverige, menar Marie Demker, professor i statsvetenskap.

En antirasistisk demonstration i Malmö.
En antirasistisk demonstration i Malmö. Foto: TT

Rasistiska organisationer ökar mer än någonsin i Sverige och hatbrotten ligger på alarmerande hög nivå. Det varnar svenska FN-förbundet i en färsk rapport till FN:s människorättsråd, som SvD rapporterat om under måndagen.

På tisdag nästa vecka kommer SOM-institutet, som är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, med sin årliga rapport om bland annat svenskarnas inställning till flyktingmottagning. Enligt Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, återspeglas FN-rapportens slutsatser inte i SOM-institutets resultat.

– Det finns ingenting i våra undersökningar som tyder på att rasism och främlingsfientlighet ökar i Sverige.

Annons
X

**Sedan 1990 **mäter institutet bland annat andel som anser det vara ett ganska bra eller mycket bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige. Antalet flyktingnegativa har sedan toppnoteringen 1992 sjunkit från 65 procent till 45 procent i fjol.

– Trendlinjen är obönhörligt nedåtgående, säger Marie Demker.

Undersökningen speglar emellertid toleransen hos allmänheten. Det hindrar inte att antalet hatbrott och politisk aktivitet bland rasistiska organisationer ökar.

– All form av politisk aktivitet ökar absolut under ett valår, säger Marie Demker.

År 2012 identifierades uppskattningsvis 5 518 hatbrottsanmälningar, vilket är i nivå med 2011 men en minskning med 6 procent jämfört med 2008. Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik för 2013 väntas först i augusti.

Det är inte bara SOM-institutets mätningar som tyder på en relativt sett tolerant svensk allmänhet. När 27 932 personer i 28 EU-medlemsländer i mars i år tillfrågades om sin inställning till invandring stack svenskarna ut som de mest positiva.

Fler än nio av tio svenskar (91 procent) svarade ”håller helt med” eller ”håller delvis med” på frågan: ”I vilken utsträckning håller du med eller inte om att immigranter bidrar mycket till vårt land?”.

Undersökningen är gjord på EU-kommissionens uppdrag. Luxemburg (77 procent positiva) och Finland (70 procent positiva) följde på Sverige. Längst ned återfanns Bulgarien och Tjeckien (15 respektive 19 procent).

– Det är genomgående så att Sverige faller ut som mer positivt, tolerant och öppet i europeiska undersökningar, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Den invandringspositiva attityden är utbredd samtidigt som Sverige är bland de länder inom EU som tar emot flest flyktingar per capita, säger Marie Demker vidare.

En tredje toleransundersökning från i år är den globala undersökning om antisemitism som organisationen Anti-Defamation League (ADL) företagit. Det är den största undersökningen i sitt slag där 53 000 vuxna har frågats ut i 102 länder. I en rad nordeuropeiska länder, däribland Sverige, hittade organisationen ”en otroligt låg nivå av antisemitiska fördomar”, enligt ADL:s direktör Abraham Foxman.

Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism, kommenterade undersökningen till TT. Han menade att undersökningsresultaten ska tolkas försiktigt.

– Det finns judar som faktiskt har flyttat från Malmö för att de är rädda och en annan undersökning från EU visar att hälften av Sveriges judar inte törs visa att de är judar.

I Malmö trefaldigades antalet anmälda antisemitiska hatbrott 2012 och 2013, jämfört med 2010 och 2011, enligt en sammanställning som gjorts i Sydsvenskan.

Annons
Annons
X

En antirasistisk demonstration i Malmö.

Foto: TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X