Producenter krävs på ansvar

Fastighetsägarna i Stockholm ser med oro på hur ett beslut om skärpta krav på sopsortering i flerfamiljshus rycker närmare. Sorteringsutrymmen i varje enskild fastighet är en omöjlighet, menar man.

Under strecket
Publicerad
Annons

Stadsbyggnadskontoret kräver nu att producenterna verkligen tar sitt ansvar.
I alla nybyggda flerfamiljshus och även i stora ombyggnader ställer plan- och bygglagen, PBL, krav på tillräckliga sorteringsutrymmen för hushålls- och grovsopor. I befintlig bebyggelse saknas däremot i regel sådana ytor.
Under 90-talet ökades producenternas ansvar för materialåtervinningen. Producentansvar för förpackningar och returpapper infördes redan för tio år sedan och ansvar för elektriska och elektroniska produkter infördes 2001. I ett tjänsteutlåtande konstaterar dock Stadsbyggnadskontoret i Stockholm att incitamenten för producenterna att minska material- och förpackningsmängden nu verkar ha försvagats. Ett exempel på detta är att materialbolag till och med tar betalt för att hämta material från källsorteringsrummen, något som från början var gratis.

Stadsbyggnadskontoret kräver att producenterna i stället tar ett större ansvar för den fastighetsnära källsorteringen och avvisar därför ett förslag om ett skattefinansierat investeringsstöd som nu är ute på remiss från Miljödepartementet.
Enligt förslaget ska ett statligt stöd om 30 procent av kostnaden, men högst 100 000 kronor per utrymme, införas till fastighetsägare som upplåter ytor för källsortering. Detta bör rymmas inom producentansvaret, resonerar kontoret.
– Att producenterna ska betala är väl närmast en självklarhet. Och vi motsätter oss heller inte ökade krav på källsorteringen. Vad vi däremot menar är en omöjlighet är att utrymmen ska finnas i varje fastighet. Yta är aldrig gratis, inte ens för sopor, kommenterar Tore Ljungkvist, vice vd på Fastighetsägarna Stockholm.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons