Annons

Academedia: Problemet är bristen på skollokaler

Vi måste diskutera och lösa de verkliga problem som skolan står inför. Och det stora problemet i Stockholm är bristen på lokaler, skriver chefer från Academedia i en replik om Vittraskolan i Hammarby Sjöstad.

Under strecket
Publicerad

Tomas Abrahamsson och Jens Eriksson, Academedia.

Foto: AcademediaBild 1 av 1

Tomas Abrahamsson och Jens Eriksson, Academedia.

Foto: AcademediaBild 1 av 1
Tomas Abrahamsson och Jens Eriksson, Academedia.
Tomas Abrahamsson och Jens Eriksson, Academedia. Foto: Academedia

Debattörerna Daniel Suhonen och Sten Svensson skriver (SvD den 20 december) att elever blir utan skola efter ”Academedias nedläggning av Vittraskolan i Hammarby Sjöstad”. Den beskrivningen rymmer inte hela bilden. Delar av verksamheten flyttas, de mindre barnen får gå klart lågstadiet, skolan fasas alltså ut under flera år. Det stora problemet som alla huvudmän brottas med i Stockholm, kommunala såväl som fristående, är bristen på skollokaler. Att det är en stor brist på skolplatser i Stockholm är välkänt. Speciellt i delar av Sjöstaden saknas sedan många år grundskoleplatser. Stockholms stad har haft svårt att möta behovet av det enkla skälet att det inte finns lokaler att tillgå.

Annons
Annons
Annons