”Mångspråkiga svenska skolan får ökade problem”

Foto: Claudio Bresciani/TT

Universitetskanslersämbetet ställer krav som i praktiken gör det omöjligt för vissa lärarutbildningar, till exempel Södertörns högskolas, att utbilda de andraspråkslärare som kommunerna så uppenbart behöver, skriver fyra debattörer.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige har flest flerspråkiga elever av alla europeiska länder och var femte elev i grundskolan har ett annat modersmål än svenska. Samtidigt är lärarna som undervisar i svenska som andraspråk den lärarkategori där bristen på behöriga är störst. Endast 18 procent av andraspråkslärarna i gymnasieskolan är behöriga, och 35 procent i årskurs 4–6, enligt en rapport från Skolverket 2014.

I de många kontakter högskolan har med kommuner finns det en återkommande önskan: hjälp oss med andraspråksundervisningen. Det gör vi efter förmåga, men det är svårt. Att lösa problemet kräver en utökad lärarutbildning och kompetensutveckling av lärare i svenska som andraspråk.

Annons
Annons
Annons