Per Faxneld:Problematiskt med Satan som god förebild

Satan har inte alltid stått som symbolen för det onda. Många revolutionära rörelser har sedan 1800-talet lyft upp den rebelliske Satan som moraliskt rättesnöre, och inom poesin har djävulen ofta lovsjungits. I dag är dock Satan föga opportun som politisk förebild, vilket till exempel MUF fått erfara.

Under strecket
Publicerad
Annons

Att Satan ofta använts som en bild för nesligheten hos ens politiska motståndare förvånar knappast. Mer överraskande är kanske att Satan i flera olika sammanhang tillgripits som en symbol för den politiska godheten, en bild för de egna omhuldade idealen. Ett sådant radikalt grepp emanerade ur romantikernas omtolkningar av John Miltons ”Paradise Lost” (1671). Många av det tidiga 1800-talets rebelliska romantiker såg Satan, protagonisten i Miltons verk, som dess hjälte även i moralisk mening; en läsning tämligen säkert stick i stäv med författarens intentioner. De drog vidare en parallell mellan Satan och Prometheus, och den sammanblandningen kom att ge satan en alltmer ädel framtoning som en symbol för uppror mot en förtryckande överhet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons