Aktieanalys

Daniel Zetterberg: Probi: Inte för den med känslig mage

Probiotikabolaget redovisar ett resultat i andra kvartalet som var klart bättre än det första och aktien stiger 9 procent. Kommande kvartal lär se bättre ut men aktien är skyhögt värderad och många frågetecken kvarstår.

Uppdaterad
Publicerad

När vi sist skrev om Probi (390 kr) stod kursen över 500 kr och vi rekommenderade att sälja aktien. Analysen kan läsas här men gick i korthet ut på följande:

Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons