Annons
X
Annons
X

PRO är bara en kampgrupp för S

(uppdaterad)

I höstens val tvingas alla spelare att bekänna färg. Alliansregeringens löfte att ytterligare sänka skatterna för pensionärerna med fem miljarder kronor har trängt in de rödgröna i ett hörn. Oppositionens vidlyftiga och diffusa prat om orättvisor måste nu präntas ner i siffror. I skuggbudgeten tvingas de rödgröna med andra ord att lova skattesänkningar på mer än fem miljarder kronor, för att göra någon skillnad.

Vem hade trott att en svensk valrörelse någonsin skulle hamna där? Att sänkta skatter skulle bli en socialdemokratisk huvudfråga? Det är bara att gratulera till insikten att socialismens traditionella politiska lösningar inte längre är gångbara.

Trots nya insikter stämmer dock inte argumentationen. Vänsterpartierna säger sig vilja, dock oklart när och hur, ta bort skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare. Detta, menar de, för att pension är uppskjuten lön, och därför ska beskattas på samma sätt som arbetsinkomster.

Annons
X

Men det är bara i en fantasivärld man kan påstå att pension är uppskjuten lön. Det har inte varit så i Sverige, att arbetsinkomster fonderats för att växa till sig och i ett senare skede delas ut som pension. Pensionssystemet har snarare varit ett pyramidspel, där de i basen av pyramiden, som är sist in på arbetsmarknaden, betalat till dem som står i toppen av pyramiden – pensionärerna. Det hela har byggt på att arbetskraften hela tiden ska växa, och därmed ge utrymme för att försörja ett ökande antal pensionärer.

Det ska medges att den bilden blir ett sämre slagord. ”Pension är vinst från pyramidspel, och ska beskattas som sådan” kommer nog aldrig att fästa.

Och det ska medges att inslagen av pyramidspel minskat något efter pensionsreformen för några år sedan. Men varför vilseleda?

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Nu behöver det förstås inte vara fel att beskatta olika företeelser lika. Inom borgerligheten har det länge förts en levande debatt om platt skatt. Tyvärr har de idéerna inte fått genomslag i väljarkåren, varför borgerligheten har fått gå till val på att lova skattesänkningar på de områden där det är akut mest angeläget. Förhoppningsvis har de borgerliga partierna dock inte glömt sin långsiktiga vision om ett generellt lågt skattetryck. Som det utvecklas just nu riskerar skattesystemet bli oöverskådligt och obegripligt för medborgarna.

  Inom vänstern, däremot, har man alltid haft som ambition att distribuera skattetrycket ojämnt. Man vill ha progressivitet, man vill straffbeskatta oönskade livsstilar, och man vill att den ena landsänden ska betala mer än den andra. Vidare har de rödgröna ingen större historisk trovärdighet när det gäller skattesänkningar – medan Alliansregeringen sänkt skatterna för pensionärerna flera gånger bara under den gångna mandatperioden.

  Så varför väljer då socialdemokraterna denna argumentation om beskattningen av pensionerna? För att socialdemokraterna då får bästa möjliga eldunderstöd från en avsändare som sedan urminnes tider lyckats dupera journalistkåren att den representerar hela pensionärskollektivet.

  Pensionärerna Riksorganisation (PRO) påstår sig vara en ”partipolitiskt obunden” ”organisation för alla pensionärer”. Men i själva verket är det en socialdemokratisk kamporganisation. De skriver inte ut det i presentationerna, men ordföranden Curt Persson är gammal socialdemokratisk politiker. Och förbundssekreteraren Anders Teljebäck är gammal socialdemokratisk politiker. Samtliga tio övriga styrelseledamöter är faktiskt gamla socialdemokratiska politiker, inte sällan även med stark facklig bakgrund. Till och med personalens representant i styrelsen är S-politiker.

  Med över 400 000 medlemmar är PRO förvisso stort, men så är också antalet ålderspensionärer i Sverige närmare 1,7 miljoner, och PRO välkomnar även andra slags pensionärer samt anhöriga. Inte heller organisationens storlek talar således för att den skulle vara representativ för Sveriges ”alla pensionärer”.

  Pensionärerna är den borgerliga Alliansens starkaste fäste sedan flera år, och på senare tid har den tendensen stärkts. Men det märks inte eftersom PRO har ett stort genomslag i medierna. Det finns en annan pensionärsorganisation, Sveriges Pensionärsförbund (SPF), med mer borgerlig inriktning, men den syns inte lika mycket.

  I tisdags hade radions P1 Morgon debatt under rubriken ”Pensionärerna missnöjda med skattepolitiken”. Där mötte den moderate riksdagsmannen Thomas Tobé inte ”pensionärerna”, men väl PRO och förbundssekreterare Anders Teljebäck. Det framgick tydligt att det inte fanns någonting en borgerlig regering skulle kunna göra för att blidka den ”partipolitiskt obundna” pensionärsorganisationen.

  Teljebäck fick faktiskt frågan om han inte skulle kunna tänka sig att slopa sin socialdemokratiska ”princip” om likabeskattning om det nu vore så att Alliansens politik ledde till bättre ekonomi dels för pensionärerna och dels för Sverige. Om det alltså verkligen blev bättre för alla.

  ”Nej”, svarade PRO. ”Principen är såpass viktig.”

  Därmed bekände ytterligare en part sin färg. Partilinjen framför allt. Även om det leder till sämre ekonomi bland dem man säger sig företräda.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X