Privata bolån fortsätter öka

Hushållen ökar kontinuerligt sina bolån medan företagen håller igen. Rekordlåga ränt-or uppväger med råge skuldökningen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Hushållen ökade sin skuldsättning med hela 144 miljarder under 2004. Företagen höll där-emot sin belåning konstant och för första gången hade hushållen störst skuldbörda. Vid årsskiftet uppgick lånen till 1 386 miljarder jämfört med företagens 1 325 miljarder, enligt statistik från Svens-ka Bankföreningen.
I allt väsentligt är det för boende som hushållen skuldsätter sig. Av låneökningen ligger 110 miljarder på bostadsinstitut som med undantag för statliga SBAB kontrolleras av storbankerna.

Med fortsatta prisökningar kommer bostadslånen att öka.

Annons
Annons
Annons