Annons

Privata alternativ en vattendelare

Bemanningen inom demensvården har seglat upp som en viktig valfråga. Skiljelinjen mellan blocken är tydlig. De rödgröna kan tänka sig lagstifta om minimibemanning medan alliansen är fortsatt negativ. Annars är det oväntat få blockskiljande frågor i äldrevården.

Under strecket
Publicerad
Foto: GRAFIK THOMAS MOLÈNBild 1 av 8

Grafik: Thomas Molén

Bild 2 av 8

Grafik: Thomas Molén

Bild 3 av 8

Grafik: Thomas Molén

Bild 4 av 8

Grafik: Thomas Molén

Bild 5 av 8

Grafik: Thomas Molén

Bild 6 av 8

Grafik: Thomas Molén

Bild 7 av 8

Grafik: Thomas Molén

Bild 8 av 8

Efter ett uppmärksammat reportage i SvD kom äldrevården kom upp på agendan. Det handlade om allvarliga brister i demensvården med krav på minimibemanning men det är relevant för hela äldrevården. Majoriteten av dem som i praktiken befolkar våra äldreboenden idag är dementa i allt svårare stadier av sjukdom. Den så kallade kvarboendeprincipen har medfört att äldre- ofta mer eller mindre mot sin vilja - tvingas bo kvar hemma allt längre.

Samtidigt som geriatriska vårdplatser blivit allt färre har det också skett successiva neddragningar på bemanningssidan, särskilt inom demensvården. Signaler från anhöriga, anställda och nu senast utredare på stiftelsen Äldrecentrum visar tydligt att personalen på våra demensboenden är otillräcklig. De dementa får ofta inte ens hjälp med att gå på toaletten och äta, än mindre gå ut. Utredningen utmynnade i konkreta krav på minimibemanning.

Annons
Annons
Annons