Annons

Privat SFI fungerar dåligt

I dag ligger 84,4 procent av all svenskundervisning för invandrare i Stockholms stad på privata entreprenörer. Men det finns inga undersökningar eller fakta som visar att det skulle vara bra med så många privata aktörer inom denna verksamhet. Tvärtom skulle jag vilja påstå, skriver Anki Erdmann (V), Sfi-lärare och ledamot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Publicerad

Från och med hösten 2011 fördubblades antalet privata SFI-skolor inom Stockholms stad. Eleverna måste själva välja vilken skola de vill gå på. Men det är omöjligt för eleverna att välja på ett rationellt sätt eftersom det inte finns några fakta eller utvärderingar som visar vilka skolor som är bättre än andra. Hur ska de då kunna välja?

Genom denna fördubbling av antalet SFI-skolor i Stockholm blir det svårare för skolorna att ha jämna nivåer i sina grupper. Det som SFI i alla tider har kritiserats för är att man blandar analfabeter, lågutbildade och akademiker hur som helst. I Stockholm har det inte tidigare varit så. Men genom att ökningen av antalet skolor inte har någon motsvarighet i ökning av antalet elever så går man mer och mer mot blandade nivåer i grupperna.

Annons
Annons
Annons
Annons