Annons

Privat finansiering ger oss mer infrastruktur

Regeringen har aviserat att man vill satsa mer på vägar och järnvägar. Det är bra! En förstärkt infrastruktur är en viktig förutsättning för utveckling och tillväxt. Men de medel regeringen anvisar är inte tillräckliga för att klara den upprustning, modernisering och nybyggnation som behövs. Av flera skäl bör man därför ta tillfället i akt och sjösätta en tydlig princip, att statlig finansiering ska kombineras med privata och kommunala satsningar. Då kan vi få mer – men också bättre – infrastruktur för pengarna. Det skriver forskarna Göras Cars och Björn Hasselgren vid KTH.

Under strecket
Publicerad

Sambandet mellan investeringar i transportinfrastruktur, ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling är väl belagt. Trots denna insikt har dock anslagen till transportsystemet halkat efter. Vid en internationell jämförelse är Sveriges infrastrukturinvesteringar relativt låga trots att det med tanke på vår glesa bebyggelse finns skäl för att vi skulle investera mer än andra länder med större täthet.

När staten nu vill investera i vägprojekt och nysatsa på järnvägarna är det dags att verkligen dra nytta också av andra aktörers vilja att bidra till dessa satsningar. För att lyckas måste vi ändra på invanda tankemönster och se möjligheterna som vi har, istället för att bara vänta på mera statliga satsningar. Staten behöver stötta en sådan utveckling, men inte genom att själv gå in med finansiering eller i övrigt ta större finansiella risker.

Annons
Annons
Annons