Annons

Privat driven vård ska inte smutskastas

En ökad valfrihet och fokus på kvalitetsfrågor ställer krav på att också mäta kvalitet på olika sätt. En studie i Östersund är ett utslag för denna vilja att mäta kvalitet, jämföra och sedan försöka förbättra sig, skriver Maria Larsson (KD).

Under strecket
Publicerad

Forskning visar att kvaliteten är lika mellan privat och kommunal vård. Skillnaden ligger i kostnaden. På tisdagen presenterades första delrapporten i en mycket spännande studie. Östersunds kommun har låtit bygga två identiska äldreboenden där kommunen driver det egna och det andra har upphandlats av en privat aktör, Vardaga. I och med detta finns möjligheten att jämföra kvalitet, arbetsvillkor, ekonomi och effektivitet mellan offentligt och privat driven äldreomsorg.

**Denna så kallade **Östersundsstudie pågår i två år med tre större mättillfällen. Vi har nu fått resultaten från det första. Genom att boendena är identiska och lika stora blir skillnaderna i kvalitet och effektivitet en direkt personal- och ledningsfråga. Det kommunala boendet har cirka 10 miljoner mer att röra sig med än det privata boendet över en fyraårsperiod, detta eftersom det privata upphandlades i konkurrens med andra aktörer. Trots det visar det sig att boendet som drivs av Vardaga klarar ekonomin, medan det kommunalt drivna går med ekonomisk förlust.

Annons
Annons
Annons