Annons
X
Annons
X

”Prisutvecklingen på bostäder kan dämpas”

Tvingande amortering för nya lån som är större än 50 procent av bostadens värde och dessutom en amorteringstid på 25–50 år. Det kan bli kravet när Finansinspektionen presenterar ett nytt förslag till hur regelverket ska skärpas imorgon, tisdag.

Foto: TOMAS ONEBORG

Varför diskuteras åtgärder så som amorteringskrav?

Svenskarnas skulder relativt inkomsterna har fördubblats sedan mitten av 90-talet, och skuldkvoten är historiskt hög. Många svenskar betalar inte alls av på sina bolån medan den genomsnittliga återbetalningstiden för de som amorterar enligt Finansinspektionen är 100 år. Samtidigt har priserna på bostäder ökat mycket snabbt de senaste åren. Det finns ett mönster historiskt sett att finansiella kriser föregåtts av hög skuldsättning och snabba prisökningar på bostäder. Därför vill man från offentligt håll få ned svenskarnas skuldsättning.

Men skulderna har varit höga flera år, varför ska krav införas just nu?

Annons
X

När Riksbanken släppte fokus på hushållens skulder i och med att man sänkte räntan till noll satte man samtidigt än större press på andra aktörer, som Finansinspektionen och regeringen, att agera. Inget har gjorts sedan bolånetaket infördes 2010. Diskussionen om amorteringskrav ska också ses i ljuset av att en allt lägre andel av våra inkomster just nu går till att betala räntor, på grund av det låga ränteläget. Det kan ses som att det nu bör finnas utrymmen i våra plånböcker att amortera.

Varför är det viktigt att minska sin skuld?

Om priserna på bostäder skulle falla i Sverige så finns en risk att den som har ett stort bolån blir sittande med en bostad som är värd mindre än själva lånet. Ju högre lån du har, desto känsligare är din privatekonomi för ett prisfall på bostäder eller andra faktorer som lägre inkomst alternativt stigande räntor. Den som amorterar och minskar sin skuld får en säkrare privatekonomi.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vilken belåningsgrad är rimlig att ha på sin bostad?

  Det är en fråga som måste sättas i relation till att många just nu har väldigt hög belåningsgrad, och det är bra att få ned den till en hanterbar nivå. Bankerna har redan idag en rekommendation om amortering ned till 75 procent, vilket kanske åtminstone kan ses som ett första riktmärke.

  Vad skulle ett lagstadgat amorteringskrav innebära för mig i praktiken?

  Om du idag inte amorterar, och ett krav säger att du måste börja göra det, så betyder det att en större del av din inkomst varje månad går till boendet. Du får då mindre pengar över till exempelvis konsumtion. Vid köp av ny bostad kanske den nya boendekalkylen gör att du inte kan låna lika mycket. Det är därför som många befarar att ett amorteringskrav kan göra att prisutvecklingen på bostäder dämpas.

  Kommer alla att behöva amortera framöver?

  Först imorgon tisdag får vi veta exakt vilka åtgärder Finansinspektionen kommer att annonsera. Många tror att kraven endast kommer gälla nya lån. Men oavsett så gäller att den som är högt belånad i exempelvis storstäderna, där priserna är höga, bör försöka beta av på sin skuld. Dessvärre är det just dessa bolåntagare som är sämst på att amortera idag. Dels för att räntekostnaderna på ett stort bolån är höga vilket minskar utrymmet för amortering, dels för att det lätt kan kännas hopplöst att amortera på ett stort bolån.

  Många säger att amortering är ett sparande - hur då?

  Du förbättrar din personliga balansräkning och räntekostnaderna minskar. Därför kan man enkelt uttryckt säga att avkastningen på ”amorteringssparandet” blir den minskade bolåneränta du annars skulle ha betalat.

  Finns det något negativt med att amortera?

  Inte generellt, men det bästa är om amorteringen kan vara en av flera sparformer. Vid amortering binder du ju pengarna, och det är viktigt att det också finns ett buffertsparande för oförutsedda utgifter. Ett krav på att amortera kan också bli komplicerat om det är så att man har andra lån som det är mer brådskande att beta av, som dyra privatlån.

  Annons
  Annons
  Annons
  X
  Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X