Annons

”Pristaket gäller bara en liten del av breven”

Postnord påstår att postutredningens delbetänkande är en ”tummetott”. Jag kan försäkra Postnord att det finns medborgare runtom i Sverige som hört av sig och anser att förslagen i utredningen innebär en alltför långtgående förändring, skriver Kristina Jonäng, regeringens särskilda utredare.

Under strecket
Publicerad

Kristina Jonäng

Foto: Patrick Trädgårdh
Foto: Tomas Oneborg

Det finns ett tydligt direktiv att utredningen ska lägga förslag som kan underlätta den samhällsomfattande posttjänsten utan att riskera att skattebetalarna behöver skjuta till medel. Postnord beskriver (30/8) mycket väl den stora utmaning det innebär att dela ut kraftigt minskade brevvolymer i ett enormt stort nät i ett extremt glest befolkat land med begränsade möjligheter att höja priset på brev.

Utredningen har lagt följande förslag för att underlätta uppdraget för Postnord:

Annons
Annons
Annons