Annons

Priset på olja halverat 2010

Publicerad

Oljepriset har nuddat 60-dollarnivån. Det kan bli ännu högre. Skulle fundamentalisterna stänga oljekranarna efter en statskupp i Saudiarabien, lär vi få priser på 100 dollar och mera. Men i ett femårigt perspektiv ser det betydligt gynnsammare ut för konsumenterna, särskilt om det lugnar ned sig politiskt i Mellanöstern. Med förväntade tillskott till produktionskapaciteten kan priset hamna på 25 dollar år 2010, knappt hälften jämfört med i dag.
Den spektakulära prisuppgången på olja beror inte på att oljekällorna sinar. Orsaken är en plötslig och överraskande uppgång i förbrukningen för nästan alla råvaror. Mellan 2002 och 2005 (jan-maj) steg oljepriset med 95 procent. Samtidigt ökade nickel med 134 procent, och koppar med 111 procent medan kolpriset fördubblades.
Även förnybara råvaror som kautschuk, apelsiner och kaffe redovisar uppgångar kring 60 procent. Råvaruboomen förklaras av att producenterna försummat att investera i ny kapacitet medan råvarupriserna var låga, och sedan inte förmått tillgodose Kinas, Indiens och Nordamerikas skenande efterfrågan.

Vid rådande priser är det utomordentligt lönsamt att satsa på ny kapacitet. De flesta råvaruproducenter investerar febrilt, men det tar minst ett par år från investeringsbeslut till produktionsstart. Om några år finns antagligen en stor överkapacitet som leder till att råvarupriserna kollapsar.

Annons
Annons
Annons