Annons
X
Annons
X

Priset på el skenar i kylan

Denna frostiga fredag kommer elpriset att skena under förmiddagen. Många av Sveriges kärnkraftsreaktorer är avstängda under vinterkylan – men det är inte av säkerhetsskäl som de tagits ur bruk. Elhandelsbolagen är kritiska till hur den ryckiga elmarknaden fungerar.

På fredagen kommer 1 kilowattimme el under några timmar – mellan sju och tio på förmiddagen – att kosta runt 10 kronor. Fredagens medelpris för 1 kilowattimme kommer att hamna på runt 3 kronor. Det kan jämföras med snittpriset under fjolåret som låg på 37 öre per kilowattimme. Senaste pristoppen nåddes i mitten av december när drygt hälften av Sveriges kärnkraftverk inte var igång.

Idag är produktionen något högre, drygt 65–70 procent av kapaciteten utnyttjas. Just nu pågår moderniseringar av en del kärnkraftverk och även så kallade revisioner, det vill säga planerade stopp för underhåll. Det säger Anneli Hällgren som är kommunikationschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

–Det finns ingen orsak till att man behöver stänga kärnkraftverken av säkerhetsskäl. Så det här är en fråga för Vattenfall och Eon. Revisioner försöker man annars oftast göra under sommaren. Men den här gången verkar det ha dragit ut på tiden.

Annons
X

På Vattenfall vill man inte svara på frågor angående kärnkraftverken utan hänvisar till Vattenfallägda Ringhals, som producerar drygt en femtedel av all el som används i Sverige. Kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 står i revisioner som har blivit förlängda.

Anna Stålnacke, ansvarig för information på Ringhals, förklarar att det är stora, komplexa installationer som görs på båda anläggningarna samtidigt.

–Det här är de årliga översynerna som började i våras och som har tagit mycket längre tid än den ursprungliga planen. Det har blivit mycket förseningar, säger hon.

Enligt Anna Stålnacke måste dessa revisioner fortgå och kärnkraften kan inte dras igång tillfälligt under den värsta vinterkylan förrän installationerna är helt klara.

Var det här någonting man var tvungen att göra?

–De har planerats sedan länge så de behövde göras och har bara tagit längre tid.

Men det behövde inte göras av säkerhetsskäl?

–Jag kan inte den ursprungliga planeringen. Det är en mer komplex fråga.

Förutom alla privatkunder med rörliga elavtal drabbas också elhandelsbolagen av de skenande elpriserna eftersom många av deras kunder har bundet elpris medan bolagen köper in el till dagens höga pris.

Marianne Järphag, handelschef på Göteborg Energi Din El, anser att elmarknaden kunde fungera mycket bättre om Svenska Kraftnät, som delvis äger elbörsen Nordpool, kunde gå in och styra mer över elmarknaden vid extraordinära situationer som vi har nu.

–Vad som kommer att hända med priserna på måndag och tisdag, när industrin drar igång, är vi riktigt oroliga för, säger hon men hoppas att mildare väder också kan dämpa priset i början av nästa vecka.

Hon understryker att i en avreglerad marknad gäller det att priset sätts med hjälp av utbud och efterfrågan, men att det inte fungerar nu när det inte är ”normala förhållanden”. Ett sätt, anser hon, skulle kunna vara att se till att det även finns reservkapacitet i spotmarknaden till rimliga priser för att inte extrema priser uppstår vissa timmar.

Dalakrafts vd Carina Håkansson tycker att den här typen av ryckighet på marknaden, som drabbar elkonsumenter hårt, är orimlig.

–Det borde finnas ett tak för hur mycket elen kan kosta på spotmarknaden. Även i december, när det senast var sådant skyhögt elpris, började vi fundera om det verkligen är rimligt att det kan bli ett så högt elpris.

Per Eriksson, affärsutvecklare på Dalakraft, antyder att informationen till elhandelsbolagen om varför reaktorerna stoppas just nu är knapphänt. Han jämför Sverige med till exempel grannlandet Finland där det finns en helt annan tillgänglighet på el.

–En spekulation som finns är ren girighet, att man genom att hålla undan produktion höjer elpriset för övrig produktion som går, säger han.

Medan till exempel Ringhals 1 och 2 är avstängda går både Ringhals 3 och 4 som vanligt i full produktion.

–Vad det egentligen är som ligger bakom är det ingen som riktigt verkar veta, men vad vi kan konstatera är att det inte är rätt att kärnkraften inte använts fullt under en så kraftig vinterperiod. Det krävs någon åtgärd, säger Per Eriksson.

Han påpekar att det finns kraftverk som är till för sådana här situationer, som står som reserv. Bland annat finns det oljeeldade kraftverket i Karlshamn som kan stötta upp i sådana här situationer. Men då blir också priset rejält höjt, menar han.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X