Annons
X
Annons
X

Priserna gör att unga slutar gå till tandläkaren

REPLIK | TANDHÄLSA

Centerpartisten Catrin Mattsson har en viktig poäng i att det är olyckligt att så många unga idag inte tar sig till tandläkaren av rädsla för de stora kostnader som behandlingen kan medföra (
Brännpunkt 16/9).

Som ung har du 300 kronor i tandvårdsstöd per år och väljer du att gå vartannat år som CM föreslår, betyder det att du får 600 kronor i stöd vid det enskilda tandläkarbesöket. Enligt referensprislistan hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket förbrukas hela summan av en basundersökning utförd av tandläkare (660 kronor enligt prislistan). Om det då tillkommit skada eller kariesangrepp som kräver behandling, kommer den drabbade att få stå för alla kostnader upp till 3000 kr ur egen plånbok, det vill säga 2 400 kr när tandvårdsstödet är avräknat.

Det är inte sällan en oöverstiglig kostnad för en student eller arbetslös, som kanske tvingas avstå helt från behandling eller välja att dra ut tanden som billigaste lösningen på problemet.

Annons
X

Catrin Mattsson är historielös när hon skriver att det var alliansregeringen som införde en tandvårdsreform. Vänsterpartiet hade en uppgörelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet 2006 om en tandvårdsreform som var betydligt vassare än den nuvarande. Den stoppades tyvärr av den borgerliga regeringen 2006, därefter reviderades förslaget kraftigt och återkom som en ganska urvattnad reform.

1999 avreglerades prissättningen vilket ledde till en kraftig prisökning. De senaste tio åren har allt fler tvingats avstå från att uppsöka tandläkare av ekonomiska skäl. Vi har ofta påtalat vilka vansinniga effekter avregleringen skapat, och har i budgetmotion efter budgetmotion i riksdagen räknat fram förslag på högkostnadsskydd inom tandvården. Detta skulle innebära ett rejält kliv mot en tandvård som alla kan ha råd med. Vi vet dessutom att en eftersatt tandvård leder till följdsjukdomar. Det finns tydliga samband mellan dålig tandhälsa och hjärtinfarkter och andra sjukdommar i mag-tarmsystemet.

Vänsterpartiet i landstinget har desstom i flera budgetar föreslagit att vi som i Göteborg höjer åldersgränsen för fri tandvård till 21 år. Idag är det sista kostnadsfria året för barn samma år som de slutar gymnasiet, det vill säga i praktiken samma år som de ofta blir mer ekonomiskt oberoende. Det innebär att många unga helt enkelt slutar att gå till tandläkaren.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi i Vänsterpartiet är idag ensamma om att bry oss om HELA kroppen.

  DANIEL BLOMGREN (V)

  beredningen för tandvård, Stockholms läns landsting

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X