X
Annons
X

Prioriteringen som Johansson efterlyser är redan gjord

MITTFÅRA Kulturrådets satsning på några få stora tidskrifter skapar en likriktning och gör att avvikande röster ligger illa till när pengar ska fördelas. Det ­skriver Andreas Björsten på tidskriften Aurora.

Mats Johansson (Axess 7/08 och SvD 5/11) vill att Kulturrådet ska prioritera hårdare bland de kulturtidskrifter som får stöd. Men den prioritering som han efter­lyser är redan gjord. I ett allt hårdare klimat för kulturtidskrifterna, ekonomiskt sett, satsar Kulturrådet framför allt på att tidskrifterna Bang, 00tal, Ord & Bild, Glänta, Karavan och Paletten ska överleva. Mats Johansson pekar själv på att just dessa tidskrifter tillhör ett slags ”elit” som år efter år lyfter de högsta stöd­nivåerna vad gäller produktionsstöd, 500000–600000 kronor.

Utöver dessa tidskrifter satsar Kulturrådet även på Fronesis (400000) och OEI (350000) som från en mycket blygsam start snabbt har kommit upp i höga stödnivåer. Andra tidskrifter spelar i en helt annan liga. För att försäkra ovannämnda, mer gynnade tidskrifter om ett stöd som åtminstone går att överleva på, har Kulturrådet successivt sänkt eller undan­dragit stödet för en rad andra ­tidskrifter som det av olika skäl funnit mindre värda att satsa på.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X