Annons

M vill ha kortare sommarlov i Stockholm

Moderaterna i Stockholms stad vill införa tre terminer i skolan på försök. Med ett kortare sommarlov hoppas oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) förbättra resultaten och öka likvärdigheten i skolorna, samtidigt som familjer lättare ska få ihop vardagen. Blir förslaget verklighet riskerar dock lärarbristen att öka ytterligare.

Under strecket
Publicerad

Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Foto: Bezav Mahmod Bild 1 av 1

Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Foto: Bezav Mahmod Bild 1 av 1
Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).
Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Foto: Bezav Mahmod

Moderaterna i Stockholm vill införa tre terminer och därmed förkorta sommarlovet, och föreslår i en motion att Stockholm begär att få bli pilotkommun i en eventuell försöksverksamhet med tre terminer.

I motionen specificeras inte hur de tre terminerna ska vara indelade, men enligt Anna König Jerlmyr skulle det till exempel kunna se ut som i Storbritannien med en hösttermin från september till mitten av december, en vårtermin från januari till påsk och en sommartermin från påsk till mitten av juli.

Många mindre barn kanske inte blir jätteglada. Men jag tänker att på längre sikt kommer dom kanske vara tacksamma

Med tre terminer hoppas Anna König Jerlmyr kunna öka antalet undervisningstimmar åtminstone till snittet i OECD. Enligt henne undervisas 15-åringar i dag i 741 timmar per år, och OECD- snittet ligger på 942 timmar. På så sätt menar hon att resultaten kan höjas.

Annons
Annons

– Det här är ett sätt att öka undervisningstimmarna för att kunna få in ytterligare matematik och möjligtvis också ämnen som programering i läroplanen och undervisningen. På så sätt kan vi också långsiktigt lyfta oss i Pisaresultaten.

**Tre terminer kan också göra **skolan mer likvärdig, tror Anna König Jerlmyr.

– Barn i socioekonomiskt svaga familjer, exempelvis familjer med ensamstående mammor, missgynnas av de långa sommarloven. Passivitet leder till att man halkar efter under långa sommarlov medan barn med tillgång till mycket aktiviteter och litteratur gynnas i högre utsträckning av långa sommarlov, säger Anna König Jerlmyr.

Dessutom hoppas Anna König Jerlmyr att tre terminer ska underlätta för föräldrar som har svårt att ordna barnomsorg på somrarna.

– Barnen har mer lov än föräldrarna har semester och det gör det svårt att få ihop familjepusslet, särskilt för ensamstående föräldrar, säger Anna König Jerlmyr.

Att öka undervisningstiden i skolan riskerar dock att förvärra lärarbristen. Fram till 2019 beräknar utbildningsdepartementet att 87 000 lärare måste anställas på heltid.

– Den stora utmaningen här är naturligtvis att få lärare. Det blir den trånga sektorn. Vi ser att det måste gå hand i hand med ökad rekrytering av lärare men också fler utbildningsplatser för lärare och satsningar som får lärare att stanna kvar i yrket. Det är inget vi kan göra över en natt en sådan här förändring, men vi ser gärna att Stockholm blir pilot i ett sådant här försök.

Anna König Jerlmyr ledde en arbetsgrup inom moderaterna som tog fram förslaget om att utreda införandet av tre terminer som antogs på M-stämman i höstas.

Har du pratat med några skolbarn om det här förslaget och vad säger de isåfall?

– Det är viktigt att undvika missförstånd om att sommarlovet ska försvinna, det kommer att finnas kvar. Många mindre barn kanske inte blir jätteglada. Men jag tänker att på längre sikt kommer de kanske vara tacksamma att det fanns politiker som kunde se att genom att säkra upp undervisningen kunde de ta sig vidare till högre studier eller få bättre kunskapsresultat och klara sig betydligt bättre i framtiden än vad man kanske annars hade gjort, säger Anna König Jerlmyr.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons