Annons
X
Annons
X

Principskillnad, Sabuni!

Länge stod Nyamko Sabuni stoiskt emot varje krav på ett ’’kvoteringserkännande’’. Då stora delar av den svenska jämställdhetsdebatten enkom har handlat om ett antal storstadskvinnors rätt till styrelseposter i börsbolagen, var ministerns motstånd imponerande. Sabuni visade att för henne som politiker är principerna långt viktigare än hennes status i politiskt korrekta miljöer.

När Sabuni nu helvänder och föreslår kvotering till kommunala bolagsstyrelser frångår hon principen att lika rättigheter alltid är rätt. Särlagstiftning, i detta fall för kvinnor och styrelseposter i kommunala bolag, försvaras som jämställdhetsfrämjande. Därmed blir Sabunis definition av jämställdhet lika utfall mellan män och kvinnor, medan den gängse liberala definitionen är lika spelregler. Hon frångår det så kallade processfokuserade rättvisebegreppet för ett utfallsfokuserat.

När statsrådet intervjuas i Aftonbladet (29/7) benämner hon kvinnor som är styrelseledamöter i kommunala bolag som representanter för kvinnor: ’’den kvinnliga representationen i kommunala bolagsstyrelserna ser väldigt dålig ut’’. Det är ofrånkomligen ett tvivelaktigt synsätt att betrakta politiskt aktiva kvinnor som representanter för ett kön. Menar jämställdhetsministern att kvinnor i politiska församlingar representerar kvinnor medan män representerar sina väljare?

Annons
X

Det går inte att vara delvis för kvotering eftersom det innebär en principskillnad och inte en gradskillnad. Frågan blir om Sabunis lappkast för kvotering och särbehandling nu är borgerlig politik? Även statsministerns parti har släppt upp testballonger för kvotering – trots att 70 procent av moderaternas väljare är emot kvotering (Novus Opinion, maj 2010)

Personligen brukar jag på frågan varför jag är emot kvotering svara att jag är feminist och menar att särbehandling är kontraproduktivt.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X