”Principer måste kunna omprövas”

Foto: Krister Hansson/Aftonbladet/TT

Det tycks finnas svag evidens för farhågan om organturism. Om det mot förmodan skulle uppkomma en sådan kan det finnas skäl att förändra regelverket, skriver företrädare för Smer i en slutreplik om transplantationer.

Under strecket
Publicerad
Annons

I Smers nya rapport ”Vård av personer utan uppehållstillstånd” analyseras frågan vilken rätt personer som vistas i Sverige utan permanent uppehållstillstånd har till avancerad vård, inklusive transplantation vid behov. I rapporten och i vår debattartikel i Svenska Dagbladet (23/11) utgår rådet för gällande rätt. I dag ska vuxna asylsökande och papperslösa erbjudas vård som inte kan anstå i Sverige. Det följer även av att de har mänskliga rättigheter och här hänvisar vi bland annat till Europakonventionen som Sverige har ratificerat.

Både papperslösa och asylsökande som befinner sig i Sverige kan vara organdonatorer och deras organ kan då användas inom den svenska transplantationsverksamheten. Det verkar då rättvist att de också kan vara mottagare av organ.

Annons
Annons
Annons